Welkom

Psychiatrie Praktijk Haren is een kleine praktijk voor psychiatrie en psychotherapie en is gevestigd aan het Raadhuisplein in het centrum van Haren.

Wij leveren professionele zorg op maat dicht tegen de huisarts aan. Dat betekent dat we werken vanuit de door de beroepsgroep vastgestelde richtlijnen en daarbij rekening houden met de individuele verschillen tussen mensen. De zorg die u krijgt is dus niet alleen up-to-date maar wordt ook op uw persoonlijke situatie toegespitst. De praktijk is relatief klein in omvang. Om iedereen de zorg te geven die nodig is en te voorkomen dat de wachttijd oploopt zijn de mogelijkheden tot instroom van nieuwe patiënten beperkt. We hanteren geen wachtlijst maar plaatsen mensen als we plek hebben. Trefwoorden die de praktijk karakteriseren zijn: Professioneel, Kleinschalig, Betrokken, Betrouwbaar en Bereikbaar.

Welkom

Psychiatrie Praktijk Haren is een kleine praktijk voor psychiatrie en psychotherapie en is gevestigd aan het Raadhuisplein in het centrum van Haren.

Wij leveren professionele zorg op maat dicht tegen de huisarts aan. Dat betekent dat we werken vanuit de door de beroepsgroep vastgestelde richtlijnen en daarbij rekening houden met de individuele verschillen tussen mensen. De zorg die u krijgt is dus niet alleen up-to-date maar wordt ook op uw persoonlijke situatie toegespitst. De praktijk is relatief klein in omvang. Om iedereen de zorg te geven die nodig is en te voorkomen dat de wachttijd oploopt zijn de mogelijkheden tot instroom van nieuwe patiënten beperkt. We hanteren geen wachtlijst maar plaatsen mensen als we plek hebben. Trefwoorden die de praktijk karakteriseren zijn: Professioneel, Kleinschalig, Betrokken, Betrouwbaar en Bereikbaar.

Aanbod

Psychiatrie Praktijk Haren biedt tweedelijns geestelijke gezondheidszorgzorg aan volwassenen, dat wil zeggen personen vanaf 18 jaar.

Voor aanmelding is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Daarbij moet het vermoeden bestaan dat er bij u sprake is van een psychiatrische stoornis. Voor de tweedelijns GGZ wordt onderscheid gemaakt tussen Basis GGZ en Specialistische GGZ. Uw huisarts bepaalt wat bij u van toepassing is. Psychiatrie Praktijk Haren biedt zowel Specialistische GGZ als Basis GGZ.

U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, second opinion onderzoek, farmacotherapie, psycho-educatie, psychotherapie en ondersteunende gesprekken. Ook EMDR behoort tot de mogelijkheden. In overleg bepalen we welke vorm van behandeling het meest passend voor u is. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan.

Voorbeelden van klachten die wij vaak behandelen zijn:

 • Depressiviteit
 • Angst- en spanningsklachten
 • Dwangklachten
 • Klachten als gevolg van traumatische gebeurtenissen
 • Burn-out
 • Overmatig piekeren
 • Problemen in contact en relatie

Psychiatrie Praktijk Haren is minder geschikt:

 • Als u 24 uurs zorg nodig heeft
 • Als verslavingsproblematiek op de voorgrond staat
 • Als uw problemen zo ernstig zijn dat meerdere contacten per week noodzakelijk zijn
 • Als er sprake is van ernstige persoonlijkheidsproblematiek met problemen in de agressieregulatie en /of zelfbeschadigend gedrag (automutilatie)

De behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekering. Voor specifieke vragen over deze vergoeding kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. De kosten van de behandeling gaan af van uw eigen risico. Voor 2018 is het eigen risico vastgesteld op 385, – Euro. Ook is het mogelijk de behandeling zelf te bekostigen, dus zonder tussenkomst van een verwijzer. Als er sprake is van een psychiatrische of psychotherapeutische behandeling hanteren we het gemiddelde DBC-tarief van 120,- Euro per uur.
Uw behandeling wordt alleen vergoed als Psychiatrie Praktijk Haren een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Voor 2018 heeft Psychiatrie Praktijk Haren een contract met de volgende zorgverzekeraars. Tussen haakjes staat vermeld welke vorm van zorg wordt vergoed, Basis GZZ (BGGZ) en/of Specialistische GGZ (SGGZ) zorg.

VGZ (uitsluitend SGGZ)
VGZ zorgverzekeraar, IZZ zorgverzekeraar, IZA zorgverzekeraar, NV zorgverzekeraar UMC, NV Univé zorg, zorgverzekeraar Cares Gouda NV.

Menzis / Anderzorg (uitsluitend SGGZ)

Multizorg VRZ (BGGZ en SGGZ)
ONVZ zorgverzekeraar, VvAA zorgverzekeraar, PNOzorg, de Amersfoortse verzekeringen, DitZo, BeterDichtbij, ENO zorgverzekeraar, Salland verzekeringen, Holland zorg, Energiek, Zorg en Zekerheid, Aevitae ASR, IAK volmacht, Caresco ASR.

De Friesland (uitsluitend SGGZ)

Zilveren Kruis / Achmea (BGGZ en SGGZ)
Zilveren Kruis Achmea pro life, OZF Achmea zorgverzekeringen, Interpolis zorgverzekeringen, FBTO zorgverzekeringen, Agis zorgverzekeringen, TakeCareNow!, Avero Achmea, Nedasco BV / Caresco, IAK volmacht, Aevitae BV, Turien en co assuradeuren.

DSW (BGGZ en SGGZ)
DSW Zorgverkeraar U.A.
inTwente Zorgverzekeraar
Stad Holland Zorgverzekeraar

Caresq (BGGZ en SGGZ)
Promovendum
Besured
National Academic

Bent u verzekerd bij een van de bovengenoemde verzekeraars, dan wordt uw behandeling volledig vergoed. Houdt u rekening met uw eigen risico bij uw zorgverzekering.

De tarieven worden vastgesteld door de zorgverzekeraar en zijn conform de richtlijnen die daartoe afgegeven zijn door de NZa.

No show (d.w.z. als u niet op uw afspraak verschijnt) wordt niet in rekening gebracht. We gaan ervan uit dat er redenen voor zijn. Als u vaak niet (zonder afzegging) op uw afspraak verschijnt dan zullen we dat met u bespreken.

Indien u de kosten van de behandeling voor eigen rekening neemt dan betaalt u Euro 120, – per uur c.q. zitting. Dit komt ongeveer overeen met het DBC-tarief dat de zorgverzekeraars hanteren.

Aanbod

Psychiatrie Praktijk Haren biedt tweedelijns geestelijke gezondheidszorgzorg aan volwassenen, dat wil zeggen personen vanaf 18 jaar.

Psychiatrie Praktijk Haren biedt tweedelijns geestelijke gezondheidszorgzorg aan volwassenen, dat wil zeggen personen vanaf 18 jaar.

Voor aanmelding is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Daarbij moet het vermoeden bestaan dat er bij u sprake is van een psychiatrische stoornis. Voor de tweedelijns GGZ wordt onderscheid gemaakt tussen Basis GGZ en Specialistische GGZ. Uw huisarts bepaalt wat bij u van toepassing is. Psychiatrie Praktijk Haren biedt zowel Specialistische GGZ als Basis GGZ.

U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, second opinion onderzoek, farmacotherapie, psycho-educatie, psychotherapie en ondersteunende gesprekken. Ook EMDR behoort tot de mogelijkheden. In overleg bepalen we welke vorm van behandeling het meest passend voor u is. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan.

Voorbeelden van klachten die wij vaak behandelen zijn:

 • Depressiviteit
 • Angst- en spanningsklachten
 • Dwangklachten
 • Klachten als gevolg van traumatische gebeurtenissen
 • Burn-out
 • Overmatig piekeren
 • Problemen in contact en relatie

Psychiatrie Praktijk Haren is minder geschikt:

 • Als u 24 uurs zorg nodig heeft
 • Als verslavingsproblematiek op de voorgrond staat
 • Als uw problemen zo ernstig zijn dat meerdere contacten per week noodzakelijk zijn
 • Als er sprake is van ernstige persoonlijkheidsproblematiek met problemen in de agressieregulatie en /of zelfbeschadigend gedrag (automutilatie)

De behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekering. Voor specifieke vragen over deze vergoeding kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. De kosten van de behandeling gaan af van uw eigen risico. Voor 2018 is het eigen risico vastgesteld op 385, – Euro. Ook is het mogelijk de behandeling zelf te bekostigen, dus zonder tussenkomst van een verwijzer. Als er sprake is van een psychiatrische of psychotherapeutische behandeling hanteren we het gemiddelde DBC-tarief van 120,- Euro per uur.
Uw behandeling wordt alleen vergoed als Psychiatrie Praktijk Haren een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Voor 2018 heeft Psychiatrie Praktijk Haren een contract met de volgende zorgverzekeraars. Tussen haakjes staat vermeld welke vorm van zorg wordt vergoed, Basis GZZ (BGGZ) en/of Specialistische GGZ (SGGZ) zorg.

VGZ (uitsluitend SGGZ)
VGZ zorgverzekeraar, IZZ zorgverzekeraar, IZA zorgverzekeraar, NV zorgverzekeraar UMC, NV Univé zorg, zorgverzekeraar Cares Gouda NV.

Menzis / Anderzorg (uitsluitend SGGZ)

Multizorg VRZ (BGGZ en SGGZ)
ONVZ zorgverzekeraar, VvAA zorgverzekeraar, PNOzorg, de Amersfoortse verzekeringen, DitZo, BeterDichtbij, ENO zorgverzekeraar, Salland verzekeringen, Holland zorg, Energiek, Zorg en Zekerheid, Aevitae ASR, IAK volmacht, Caresco ASR.

De Friesland (uitsluitend SGGZ)

Zilveren Kruis / Achmea (BGGZ en SGGZ)
Zilveren Kruis Achmea pro life, OZF Achmea zorgverzekeringen, Interpolis zorgverzekeringen, FBTO zorgverzekeringen, Agis zorgverzekeringen, TakeCareNow!, Avero Achmea, Nedasco BV / Caresco, IAK volmacht, Aevitae BV, Turien en co assuradeuren.

DSW (BGGZ en SGGZ)
DSW Zorgverkeraar U.A.
inTwente Zorgverzekeraar
Stad Holland Zorgverzekeraar

Caresq (BGGZ en SGGZ)
Promovendum
Besured
National Academic

Bent u verzekerd bij een van de bovengenoemde verzekeraars, dan wordt uw behandeling volledig vergoed. Houdt u rekening met uw eigen risico bij uw zorgverzekering.

De tarieven worden vastgesteld door de zorgverzekeraar en zijn conform de richtlijnen die daartoe afgegeven zijn door de NZa.

No show (d.w.z. als u niet op uw afspraak verschijnt) wordt niet in rekening gebracht. We gaan ervan uit dat er redenen voor zijn. Als u vaak niet (zonder afzegging) op uw afspraak verschijnt dan zullen we dat met u bespreken.

Indien u de kosten van de behandeling voor eigen rekening neemt dan betaalt u Euro 120, – per uur c.q. zitting. Dit komt ongeveer overeen met het DBC-tarief dat de zorgverzekeraars hanteren.

Werkwijze

Na verwijzing door de huisarts nemen wij binnen 5 werkdagen contact met u op voor het maken van een afspraak voor kennismaking en intake.

Tijdens het intakegesprek worden uw klachten en problemen in kaart gebracht en wordt nagegaan wat uw hulpvraag is. Indien gewenst of noodzakelijk kunnen mensen die voor u betekenisvol zijn – bijvoorbeeld uw partner- bij de behandeling betrokken worden.
Na de intake wordt een behandelplan opgesteld. Hierbij worden de diagnose en de mogelijkheden voor behandeling besproken. Tevens wordt het doel van de behandeling vastgesteld en worden afspraken gemaakt over de momenten waarop de behandeling geëvalueerd zal worden. Als het behandelplan is opgesteld kan de behandeling starten. U krijgt dan ook voor de eerste keer de ROM-vragenlijsten toegestuurd. Deze worden gebruikt om het effect van de behandeling te evalueren.
Na de intake en na afloop van de behandeling wordt er (tenzij u aangeeft dat u hiertegen bezwaar heeft) een brief aan uw huisarts verstuurd. In de brief worden de bevindingen, de conclusie en het beloop van de behandeling beschreven.

Als behandelend specialist zijn wij gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat alles wat u met ons bespreekt, strikt vertrouwelijk is. Een uitzondering hierop is een bericht aan de huisarts of medisch specialist, die u verwijst. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan gaan we ervan uit dat u dit kenbaar maakt. Uw verzekeraar krijgt administratieve gegevens en een diagnose (wettelijke verplichting) maar nooit de behandelgegevens. Voor elke andere berichtgeving, elk ander overleg met derden, wordt uw toestemming gevraagd.

Het effect van de behandeling wordt vastgelegd door middel van ROM (Routine Outcome Measurement). Aan het begin en aan het einde van uw behandeling vragen we u een aantal vragenlijsten in te vullen. De Psychiatrie Praktijk Haren maakt hierbij gebruik van Telepsy, een online-methode, die het mogelijk maakt vragenlijsten thuis in te vullen. De ROM-metingen zijn verplicht gesteld door uw ziektekostenverzekeraar. De gegevens worden anoniem verwerkt, via Stichting Benchmarking GGZ, om onderling effecten te vergelijken met andere aanbieders van geestelijke gezondheidszorg.

Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz), is een vrijgevestigd psychiater verplicht een klachtenregeling op te stellen en een klachtenfunctionaris aan te stellen. De Psychiatrie Praktijk Haren maakt gebruik van de klachtenregeling die de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) voor haar leden heeft opgesteld.
Indien u klachten heeft of ontevreden bent over uw behandeling dan kunt u die het beste zo snel mogelijk direct met uw behandelaar bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen.
De klachtenfunctionaris is iemand die laagdrempelig en gemakkelijk bereikbaar is, die u kunt bellen of e-mailen. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de hulp en het advies van de klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris kan u op de volgende manieren ondersteunen.

 • Adviseren bij het indienen van een klacht,
 • Bijstaan bij het formuleren van de klacht en
 • Het onderzoeken van mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

Bent u ook na de hulp van de zorgaanbieder en/of klachtenfunctionaris niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u een officiële klacht indienen bij de geschillencommissie van uw zorgaanbieder. Ook als de zorgaanbieder na 6 weken niet heeft gereageerd op uw klacht, kunt u naar de geschillencommissie. U bent niet verplicht om eerst naar een klachtenfunctionaris te gaan, voordat u de klacht bij de geschillencommissie indient.

Klik hier voor het reglement geschillencommissie vrijgevestigde GGZ-praktijken.
Klik hier voor de website van de geschillencommissie.

Werkwijze

Na verwijzing door de huisarts nemen wij binnen 5 werkdagen contact met u op voor het maken van een afspraak voor kennismaking en intake.

Tijdens het intakegesprek worden uw klachten en problemen in kaart gebracht en wordt nagegaan wat uw hulpvraag is. Indien gewenst of noodzakelijk kunnen mensen die voor u betekenisvol zijn – bijvoorbeeld uw partner- bij de behandeling betrokken worden.
Na de intake wordt een behandelplan opgesteld. Hierbij worden de diagnose en de mogelijkheden voor behandeling besproken. Tevens wordt het doel van de behandeling vastgesteld en worden afspraken gemaakt over de momenten waarop de behandeling geëvalueerd zal worden. Als het behandelplan is opgesteld kan de behandeling starten. U krijgt dan ook voor de eerste keer de ROM-vragenlijsten toegestuurd. Deze worden gebruikt om het effect van de behandeling te evalueren.
Na de intake en na afloop van de behandeling wordt er (tenzij u aangeeft dat u hiertegen bezwaar heeft) een brief aan uw huisarts verstuurd. In de brief worden de bevindingen, de conclusie en het beloop van de behandeling beschreven.

Als behandelend specialist zijn wij gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat alles wat u met ons bespreekt, strikt vertrouwelijk is. Een uitzondering hierop is een bericht aan de huisarts of medisch specialist, die u verwijst. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan gaan we ervan uit dat u dit kenbaar maakt. Uw verzekeraar krijgt administratieve gegevens en een diagnose (wettelijke verplichting) maar nooit de behandelgegevens. Voor elke andere berichtgeving, elk ander overleg met derden, wordt uw toestemming gevraagd.

Het effect van de behandeling wordt vastgelegd door middel van ROM (Routine Outcome Measurement). Aan het begin en aan het einde van uw behandeling vragen we u een aantal vragenlijsten in te vullen. De Psychiatrie Praktijk Haren maakt hierbij gebruik van Telepsy, een online-methode, die het mogelijk maakt vragenlijsten thuis in te vullen. De ROM-metingen zijn verplicht gesteld door uw ziektekostenverzekeraar. De gegevens worden anoniem verwerkt, via Stichting Benchmarking GGZ, om onderling effecten te vergelijken met andere aanbieders van geestelijke gezondheidszorg.

Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz), is een vrijgevestigd psychiater verplicht een klachtenregeling op te stellen en een klachtenfunctionaris aan te stellen. De Psychiatrie Praktijk Haren maakt gebruik van de klachtenregeling die de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) voor haar leden heeft opgesteld.
Indien u klachten heeft of ontevreden bent over uw behandeling dan kunt u die het beste zo snel mogelijk direct met uw behandelaar bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen.
De klachtenfunctionaris is iemand die laagdrempelig en gemakkelijk bereikbaar is, die u kunt bellen of e-mailen. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de hulp en het advies van de klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris kan u op de volgende manieren ondersteunen.

 • Adviseren bij het indienen van een klacht,
 • Bijstaan bij het formuleren van de klacht en
 • Het onderzoeken van mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

Bent u ook na de hulp van de zorgaanbieder en/of klachtenfunctionaris niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u een officiële klacht indienen bij de geschillencommissie van uw zorgaanbieder. Ook als de zorgaanbieder na 6 weken niet heeft gereageerd op uw klacht, kunt u naar de geschillencommissie. U bent niet verplicht om eerst naar een klachtenfunctionaris te gaan, voordat u de klacht bij de geschillencommissie indient.

Klik hier voor het reglement geschillencommissie vrijgevestigde GGZ-praktijken.
Klik hier voor de website van de geschillencommissie.

De behandelaar

Ik ben Frank Woonings, uw behandelaar bij Psychiatrie Praktijk Haren

Ik ben psychiater en heb geneeskunde gestudeerd aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Na de studie geneeskunde ben ik in het Academisch Ziekenhuis te Groningen (UMCG) opgeleid tot psychiater. Inmiddels ben ik ruim 30 jaar werkzaam binnen de psychiatrie en heb ruime ervaring in zowel de ambulante als de klinische psychiatrie. Ik ben gepromoveerd en VGCT geregistreerd (cognitief) gedragstherapeut. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de Vereniging voor Cognitieve Therapie en Gedragstherapie (VGCT) en van de Vereniging voor Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Noord Oost (VZGP). Naast de algemene psychiatrische en psychotherapeutische deskundigheid heb ik specifieke expertise op het gebied van de angst – en stemmingsstoornissen en de (cognitieve) gedragstherapie.

Trefwoorden die mij karakteriseren zijn: professioneel, deskundig, betrokken, transparant, betrouwbaar en loyaal. Ik ben in staat een behandelklimaat te scheppen waarin de cliënt zich gekend, gewaardeerd, vertrouwd en begrepen voelt.

Dr. F.M.J. Woonings - Psychiater / (Cognitief) Gedragstherapeut (VGCT)

De behandelaar

Ik ben Frank Woonings, uw behandelaar bij Psychiatrie Praktijk Haren

Ik ben Frank Woonings, uw behandelaar bij Psychiatrie Praktijk Haren

Ik ben psychiater en heb geneeskunde gestudeerd aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Na de studie geneeskunde ben ik in het Academisch Ziekenhuis te Groningen (UMCG) opgeleid tot psychiater. Inmiddels ben ik ruim 30 jaar werkzaam binnen de psychiatrie en heb ruime ervaring in zowel de ambulante als de klinische psychiatrie. Ik ben gepromoveerd en VGCT geregistreerd (cognitief) gedragstherapeut. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de Vereniging voor Cognitieve Therapie en Gedragstherapie (VGCT) en van de Vereniging voor Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Noord Oost (VZGP). Naast de algemene psychiatrische en psychotherapeutische deskundigheid heb ik specifieke expertise op het gebied van de angst – en stemmingsstoornissen en de (cognitieve) gedragstherapie.

Trefwoorden die mij karakteriseren zijn: professioneel, deskundig, betrokken, transparant, betrouwbaar en loyaal. Ik ben in staat een behandelklimaat te scheppen waarin de cliënt zich gekend, gewaardeerd, vertrouwd en begrepen voelt.

Dr. F.M.J. Woonings - Psychiater / (Cognitief) Gedragstherapeut (VGCT)

De praktijk

Psychiatrie Praktijk Haren is een zelfstandige vestiging. Dat betekent dat we niet verbonden zijn aan een GGZ-instelling of een ziekenhuis.

Binnen een zelfstandige vestiging voert de medisch specialist zelf praktijk. Dat betekent dat hij de afspraken met u maakt, het onderzoek doet en de behandelingen zelf uitvoert. U heeft dus altijd direct het contact met uw behandelaar. Waar dat noodzakelijk is wordt het overleg of samenwerking met andere partijen gezocht. Voor meer informatie over de zelfstandige praktijk kijk op www.vzgp.nl.

Psychiatrie Praktijk Haren voldoet aan alle kwaliteitseisen voor de tweedelijns GGZ.
Per 1 Januari 2017 zijn alle aanbieders van de tweedelijns GGZ wettelijk verplicht een door het zorginstituut Nederland goedgekeurd kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut is een kwaliteitskeurmerk voor de tweedelijns GGZ. U vindt hier het kwaliteitsstatuut van Psychiatrie Praktijk Haren.

De wachttijd van onze praktijk bedraagt gemiddeld 3-4 weken.

De praktijk

Psychiatrie Praktijk Haren is een zelfstandige vestiging. Dat betekent dat we niet verbonden zijn aan een GGZ-instelling of een ziekenhuis.

Binnen een zelfstandige vestiging voert de medisch specialist zelf praktijk. Dat betekent dat hij de afspraken met u maakt, het onderzoek doet en de behandelingen zelf uitvoert. U heeft dus altijd direct het contact met uw behandelaar. Waar dat noodzakelijk is wordt het overleg of samenwerking met andere partijen gezocht. Voor meer informatie over de zelfstandige praktijk kijk op www.vzgp.nl.

Psychiatrie Praktijk Haren voldoet aan alle kwaliteitseisen voor de tweedelijns GGZ.
Per 1 Januari 2017 zijn alle aanbieders van de tweedelijns GGZ wettelijk verplicht een door het zorginstituut Nederland goedgekeurd kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut is een kwaliteitskeurmerk voor de tweedelijns GGZ. U vindt hier het kwaliteitsstatuut van Psychiatrie Praktijk Haren.

De wachttijd van onze praktijk bedraagt gemiddeld 3-4 weken.

Psychiatrie Praktijk Haren interieur en praktijkruimte

Verwijzers

Aanmelding is mogelijk middels verwijzing door de huisarts. Er moet sprake zijn van een psychiatrische aandoening of het vermoeden daarop en dit moet in de verwijsbrief duidelijk vermeld staan.

Geef in de verwijsbrief duidelijk aan of het een verwijzing voor Basis GGZ of Specialistische GGZ betreft. Controleer of de Psychiatrie Praktijk Haren een contract heeft met de zorgverzekeraar van de patiënt. Zie het overzicht van de zorgverzekeraars onder vergoeding. Indien gewenst kan altijd telefonisch contact gezocht worden voor overleg. Voor verwijzing vult u het contactformulier in. U kunt dan een email sturen met de verwijsbrief als bijlage. U kunt uw verwijsbrief ook per post verzenden naar het praktijkadres of de verwijsbrief aan de patiënt meegegeven. Psychiatrie Praktijk Haren heeft een zorgmailaansluiting waardoor het mailverkeer met de praktijk (i.v.m. privacy) extra beveiligd is.

Na verwijzing wordt binnen 5 dagen contact met de patiënt opgenomen voor een afspraak. U krijgt hiervan bericht. Na de intake krijgt u schriftelijk bericht van de bevindingen en het afgesproken beleid. Als de behandeling is afgesloten krijgt u bericht van het beloop van de behandeling. Tussentijds overleg is altijd mogelijk indien gewenst of nodig.

Verwijzers

Aanmelding is mogelijk middels verwijzing door de huisarts. Er moet sprake zijn van een psychiatrische aandoening of het vermoeden daarop en dit moet in de verwijsbrief duidelijk vermeld staan.

Geef in de verwijsbrief duidelijk aan of het een verwijzing voor Basis GGZ of Specialistische GGZ betreft. Controleer of de Psychiatrie Praktijk Haren een contract heeft met de zorgverzekeraar van de patiënt. Zie het overzicht van de zorgverzekeraars onder vergoeding. Indien gewenst kan altijd telefonisch contact gezocht worden voor overleg. Voor verwijzing vult u het contactformulier in. U kunt dan een email sturen met de verwijsbrief als bijlage. U kunt uw verwijsbrief ook per post verzenden naar het praktijkadres of de verwijsbrief aan de patiënt meegegeven. Psychiatrie Praktijk Haren heeft een zorgmailaansluiting waardoor het mailverkeer met de praktijk (i.v.m. privacy) extra beveiligd is.

Na verwijzing wordt binnen 5 dagen contact met de patiënt opgenomen voor een afspraak. U krijgt hiervan bericht. Na de intake krijgt u schriftelijk bericht van de bevindingen en het afgesproken beleid. Als de behandeling is afgesloten krijgt u bericht van het beloop van de behandeling. Tussentijds overleg is altijd mogelijk indien gewenst of nodig.

Contact / Aanmelding

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier. Voor een aanmelding bij de praktijk is een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk.

Psychiatrie Praktijk Haren — Dr. F.M.J. Woonings
Raadhuisplein 13A, 9751 AN Haren
Openingstijden praktijk: Donderdag 09.00-17.00

* Aan het Raadhuisplein is ruime parkeermogelijkheid.
* De wachttijd voor intake is momenteel 3-4 weken.

AGB-code behandelaar: 03069427
AGB-code praktijk: 03073090
KvK-nummer: 01180619

Hoe kan ik mij aanmelden?
Voor aanmelding is een verwijzing door de huisarts nodig. De huisarts kan u aanmelden en U kunt zich zelf aanmelden. U vult dan het contactformulier in en voegt de verwijsbrief van de huisarts toe. We nemen dan binnen 5 werkdagen contact met u op.

Is er een wachttijd voor behandeling?
De wachttijd bedraagt 2-3 weken. Na het eerste gesprek voor kennismaking en intake begint ook de behandeling.

Heb ik steeds dezelfde behandelaar of telkens iemand anders?
Ja, u heeft altijd dezelfde behandelaar

Wat kost de behandeling?
De behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Wel wordt hierbij uw eigen risico door de zorgverzekeraar in rekening gebracht. De behandeling wordt alleen door de zorgverzeeraar vergoed als de Psychiatrie Praktijk Haren daarmee een contract heeft. Bekijkt u daarom van tevoren goed of de psychiatrie praktijk haren een contract heeft met w zorgverzekeraar.

Kan ik ook eerst overleggen voordat ik mij aanmeld?
Ja, overleg is altijd mogelijk. Vult het contactformulier in of neem telefonisch contact op.

Ik ben in behandeling bij een psycholoog. Kan ik dan bij de Psychiatrie Praktijk Haren ook alleen voor medicatie terecht?
U kunt niet terecht voor alleen een behandeling met medicatie als u tegelijkertijd elders in behandeling bent. Gecombineerde behandelingen worden altijd uitgevoerd vanuit een multidisciplinair team waarbij de verantwoordelijkheden duidelijk verdeeld zijn. Dat is niet het geval als twee behandelaren los van elkaar werken.

Contact / Aanmelding

Voor contact of aanmelding vult u het contactformulier in. Als het gaat om een aanmelding of verwijzing kunt u hier de verwijsbrief van de huisarts uploaden. Zonodig kan ook telefonisch overlegd worden.

Voor contact of aanmelding vult u het contactformulier in. Als het gaat om een aanmelding of verwijzing kunt u hier de verwijsbrief van de huisarts uploaden. Zonodig kan ook telefonisch overlegd worden.

Psychiatrie Praktijk Haren — Dr. F.M.J. Woonings
Raadhuisplein 13A, 9751 AN Haren
Openingstijden praktijk: Donderdag 09.00-17.00

* Aan het Raadhuisplein is ruime parkeermogelijkheid.
* De wachttijd voor intake is momenteel 3-4 weken.

AGB-code behandelaar: 03069427
AGB-code praktijk: 03073090
KvK-nummer: 01180619

Hoe kan ik mij aanmelden?
Voor aanmelding is een verwijzing door de huisarts nodig. De huisarts kan u aanmelden en U kunt zich zelf aanmelden. U vult dan het contactformulier in en voegt de verwijsbrief van de huisarts toe. We nemen dan binnen 5 werkdagen contact met u op.

Is er een wachttijd voor behandeling?
De wachttijd bedraagt 2-3 weken. Na het eerste gesprek voor kennismaking en intake begint ook de behandeling.

Heb ik steeds dezelfde behandelaar of telkens iemand anders?
Ja, u heeft altijd dezelfde behandelaar

Wat kost de behandeling?
De behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Wel wordt hierbij uw eigen risico door de zorgverzekeraar in rekening gebracht. De behandeling wordt alleen door de zorgverzeeraar vergoed als de Psychiatrie Praktijk Haren daarmee een contract heeft. Bekijkt u daarom van tevoren goed of de psychiatrie praktijk haren een contract heeft met w zorgverzekeraar.

Kan ik ook eerst overleggen voordat ik mij aanmeld?
Ja, overleg is altijd mogelijk. Vult het contactformulier in of neem telefonisch contact op.

Ik ben in behandeling bij een psycholoog. Kan ik dan bij de Psychiatrie Praktijk Haren ook alleen voor medicatie terecht?
U kunt niet terecht voor alleen een behandeling met medicatie als u tegelijkertijd elders in behandeling bent. Gecombineerde behandelingen worden altijd uitgevoerd vanuit een multidisciplinair team waarbij de verantwoordelijkheden duidelijk verdeeld zijn. Dat is niet het geval als twee behandelaren los van elkaar werken.